logo
Naarmate de situatie in Burundi verbeterde, werden de kampen gesloten en keerden de vluchtelingen terug naar huis of vestigden ze zich in Tanzania. Het laatste kamp, waar bijna 37.000 mensen woonden, werd eind 2012 gesloten. Dit leidde tot een stroom van wel 1.500 mensen per dag die naar Burundi terugkeerden. Met financiële steun van het departement voor Humanitaire Hulp en Civiele Bescherming van de Europese Commissie (ECHO) helpt het IRC terugkerende vluchtelingen bij hun reïntegratie door juridisch advies te verstrekken over landrechten en hen te helpen bij de registratie van geboorten en huwelijken. Zo beschikken ze over de nodige documenten om toegang te krijgen tot gezondheidszorg en onderwijs.
Tijdens de voorbije decennia hebben honderdduizenden Burundezen hun huis moeten verlaten om politieke en etnische conflicten te ontvluchten; velen vonden toen een onderkomen in vluchtelingenkampen in Tanzania.